Jeśli Twoje dziecko wykazuje uzdolnienia artystyczne, możesz je zapisać do amatorskiego zespołu w Nidzickim Ośrodku Kultury na zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne.

Dla dorosłych działa chór kameralny oraz klub seniora.

Cykliczne koncerty muzyczne
W Nidzickim Ośrodku Kultury odbywają się cykliczne koncerty muzyczne, które prócz walorów artystycznych mają na celu także edukację muzyczną. Najczęściej więc gości muzyka poważna, ludowa, etniczna oraz jazz. Formułę takich koncertów zainicjował proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Midura. W Nidzickim Ośrodku Kultury odbyły się już m.in. koncert „Od Bacha do Lennona”, koncert zaduszkowy Rafała Prynkiewicza Trio, koncert dla zakochanych w wykonaniu kwartetu smyczkowego Wydziału Sztuki UWM, koncert jazzowy Ilony Damięckiej, koncert jazzowy z udziałem Jana Nowickiego z poezją ks. J. Twardowskiego.
Wystąpili też Leszek Długosz, Marek Gałązka, Trio Marcina Wądołowskiego, Piotr Wojtasik Quartet, Wolna Grupa Bukowina.

W nidzickim zamku
W zamku, w którym mieści się Nidzicki Ośrodek Kultury, znajduje się także Muzeum Ziemi Nidzickiej i autorska galeria Hieronima Skurpskiego. Działają tu dwa stowarzyszenia: Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej i Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON, zajmujący się popularyzacją turystyki.

Nidzicki Ośrodek Kultury mieści się przy ul. Zamkowej 2.