W 2016 roku głównym wykonawcą prac była firma Skanska. Zakończenie wszystkich inwestycji jest planowane na maj 2018 roku. Ich łączny koszt to około 32 mln zł. Rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 545, przebudowane będą dwa skrzyżowania w Nidzicy i wschodni wylot drogi 604. Wzdłuż tych dróg zostaną wybudowane ścieżki rowerowe. Powstanie nowe oświetlenie i nasadzenia drzew i krzewów. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

W roku 2016 rozpoczęła się również budowa sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej, deszczowej i kanalizacyjnej.

Inwestycje w 2017 roku
Natomiast jeżeli chodzi o rok 2017, to już został zatwierdzony budżet. Na inwestycje przeznaczono kwotę 12.026.177,93 zł.

Planowana jest przebudowa następujących dróg gminnych: Tatarska, Limanowskiego, Pieniężnego, Boczna, XXX-Lecia, Murarska, odcinek drogi Nidzica – Tatary. Rozpocznie się budowa sali gimnastycznej w Łynie oraz boiska wielofunkcyjnego w piętnach. W Zespole Szkół nr 1 ma powstać bieżnia lekkoatletyczna, zaplanowany jest także remont sali gimnastycznej. W Zespole Szkół nr 3 sala gimnastyczna również ma zostać odświeżona. W planie inwestycji jest też budowa czterorodzinnego budynku mieszkalnego.

Z każdym rokiem gmina Nidzica coraz bardziej się rozwija i pozyskuje środki na nowe inwestycje, dzięki czemu zwiększa się komfort życia mieszkańców.

(Fot. Pixabay / CC0)